MENIU
+370 600 30 784
Sužinokite daugiau apie mūsų įmonės teikiamas paslaugas! Sužinokite daugiau apie mūsų įmonės teikiamas paslaugas!

Pasirinkite Jus dominančią paslaugą ir raskite visą aktualią informaciją. Jei turite klausimų ar reikalinga papildoma informacija, prašome kreiptis ir mes maloniai Jums atsakysime. Arba užsiregistruokite NEMOKAMAI KONSULTACIJAI Jums patogiu metu ir aptarkime rūpimus klausimus susitikimo metu.

Kas tai?

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas susijęs su žemės sklypo padalijimu, sujungimu ar kelių žemės sklypų perdalijimu, taip pat keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, ar suformuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje.

Kada tai reikalinga?
 • Padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo;
 • Sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant perdalijimą);
 • Didinant esamus žemės sklypus  laisvoje valstybinėje žemėje;
 • Didinant megėjiškus sodų sklypus;
 • Keičiant žemės sklypo paskirtį.
Kokie dokumentai reikalingi?
 • Žemės sklypo planas;
 • Žemės sklypo registro pažymėjimas.
Mūsų įmonės ekspertai Jums suteiks šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Kas tai?

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

Kada tai reikalinga?
 • Ūkininko ūkio įregistravimui (gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų statybai);
 • Kaimo turizmo vystymui.
Kokie dokumentai reikalingi?
 • Žemės sklypo planas;
 • Žemės sklypo registro pažymėjimas.
Mūsų įmonės ekspertai Jums suteiks šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Kas tai?

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Kada tai reikalinga?

Žemės sklypų atveju:

 • Žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų perdalijimą;
 • Parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;
 • Žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo ribas bei plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;
 • Įregistruojant statinio baigtumą 100 proc.

Statinių atveju:

 • Nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti;
 • Baigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre;
 • Tikslinami nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys po rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar kitokio pertvarkymo;
 • Dalijant nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą;
 • Atidalijant nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas;
 • Sujungiant kelis nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną nekilnojamojo turto objektą;
 • Atliekant nekilnojamojo turto objektų amalgamaciją (nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskirojo nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu).
Kokių dokumentų reikia?

Žemės sklypų atveju:

 • Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • Preliminarus sklypo planas (sklypo schema);
 • Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra);
 • Statinių, esančių šiame sklype, kadastrinių matavimų byla (jei tokia yra).

Statinių atveju:

 • Leidimai (statybai, rekonstrukcijai ir t.t.);
 • Projektas (aukštų planai);
 • Sena kadastrinių matavimų byla (jei tokia buvo);
 • Nuosavybės pažymėjimas;
 • Sklypo planas su posūkio taškų koordinatėmis;
 • Įsakymas dėl adreso suteikimo (jei nėra suteikto adreso).
Mūsų įmonės ekspertai Jums suteiks šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Kas tai?
Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu sudaromas Jūsų žemės sklypo esamos situacijos planas. Vaizduojamos požeminės komunikacijos, pastatai, duomenys apie juos, reljefas, augmenija bei kita antžeminė situacija. Topografinis planas yra reikalingas atliekant bet kokius projektavimo darbus.
Kada tai reikalinga?
 • Norint projektuoti, rekonstruoti pastatus;
 • Klojant komunikacijas ir kita;
 • Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą;
 • Rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
Kokie dokumentai reikalingi?
 • Žemės sklypo registro pažymėjimas.
Mūsų įmonės ekspertai suteiks Jums šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Kas tai?

Architektūra – pastatų projektavimo menas ir mokslas. Pagrindiniai architektūros tikslai yra formuoti aplinkos erdvę, projektuoti statinius bei jų kompleksus. Plačiąja šio žodžio reikšme, architektūros objektas yra žmogaus gyvenamosios aplinkos planavimas ir organizavimas, pradedant miestų planavimu, landšafto architektūra ir baigiant interjero dizainu.

Kada tai reikalinga?
 • Prieš pradedant bet kokio nekilnojamojo objekto statybos darbus, privalomi projektavimo, architektūros ir su tuo susijusių dokumentų paruošimo darbai.
Kokių dokumentų reikia?
 • Informacija ruošiama.
Mūsų įmonės ekspertai Jums suteiks šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Kas tai?

Statybos užbaigimo procedūra, skirta nuspręsti, ar pastatyti objektai atitinka projekto sprendimus, statybą ir projektavimą reglamentuojančius teisės aktus įgyvendinimo, sveikatos higienos normas, saugumo reikalavimus.

Kada tai reikalinga?

Statinio pridavimas atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius.

Kokie dokumentai reikalingi?

Nebaigtos statybos įregistravimas banko paskolai gauti:

 • Statinio kontrolinė nuotrauka;
 • Pažyma apie nebaigtą statybą.

Baigtos statybos įregistravimas:

 • Statinio kadastriniai matavimai;
 • Požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos;
 • Statinio kontrolinės nuotraukos;
 • Statinio energetinio naudingumo sertifikavimas;
 • Statinio garso klasės sertifikavimas (jei dvibutis).
Mūsų įmonės ekspertai Jums suteiks šias paslaugas:

Informacija ruošiama.

Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!
Inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai

Kada tai reikalinga?

 • Įteisinant kaip nekilnojamojo turto objektą.

Kokie dokumentai reikalingi?

 • Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos.
Patalpų paskirties keitimas

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą.

Kartu su prašymu turi būti pateikiama atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir statinio (patalpos) paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai.

Atskirų patalpų kadastriniai matavimai

Kai statinys yra padalintas į patalpas, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys apie statinį ir apie jo sudėtines dalis-patalpas.

Kada tai reikalinga?

 • Formuojant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar kitaip pertvarkant patalpas;
 • Padalijant, atidalijant ar atliekant turto objektų amalgamaciją;
 • Formuojant naujus turto objektus.
Kviečiame registruotis NEMOKAMAI KONSULTACIJAI!

MES PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI